Tagarchief: noiv

Open Beelden praktijkvoorbeeld in Handreiking Multimediaformaten

Gisteren is het eerste exemplaar van de Handreiking Multimediaformaten van programmabureau Nederland Open in Verbinding en Forum Standaardisatie tijdens de AVA_Net bijeenkomst uitgereikt. Zoals eerder aangekondigd is Open Beelden hierin opgenomen als een praktijkvoorbeeld van de toepassing van open videostandaarden.

Wij zijn trost op deze erkenning en hopen dat onze ervaringen zullen bijdragen aan vervolgstappen van de NPO en andere (semi-)overheidsinstellingen om publieke video zo breed mogelijk beschikbaar te stellen, middels open standaarden. Een gratis PDF versie van de publicaties is hier als download beschikbaar onder een Creative Commons licentie.

PERSBERICHT: Handreiking moet bijdragen aan bewustwording rondom open multimediaformaten

*  17 juni 2010

“Bewustwording, daar gaat het om. Het onbewust kiezen voor gesloten formaten moeten we omdraaien naar het bewust kiezen voor open formaten. Eén van de betrokkenen kwam naar mij toe en vertelde dat ze zich nu pas realiseerden dat ze destijds (onbewust) voor een gesloten formaat hadden gekozen. Na het lezen van het concept van deze handleiding gaan ze dat nu heroverwegen. Voor mij een bevestiging, en precies waarvoor deze handreiking is geschreven.” Dat zei NOiV-programmamanager Ineke Schop vanmiddag bij de uitreiking van het eerste exemplaar van de ‘Handreiking Multimediaformaten’ (PDF, 1,6 MB), een co-productie van programmabureau NOiV en Forum Standaardisatie, tijdens de AVA_Net bijeenkomst in Hilversum.

Aanleiding voor de handreiking is om meer inzicht te geven in de gevolgen van de keuzes die gemaakt worden ten aanzien van de toegankelijkheid en duurzaamheid van multimediabestanden. ‘Open standaarden zijn daarbij (nog) minder gangbaar dan gesloten standaarden, maar zijn wel in opkomst en dragen bovendien beter bij aan duurzame toegankelijkheid’, zo schrijft Hans Westerhof, adjunct-directeur van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, in het voorwoord van de handreiking. ‘Multimedia maken meer en meer deel uit van de manier waarop we ons dagelijks uitdrukken. Daarbij maken we gebruik van allerhande formaten, soms zonder daar goed bij stil te staan. Deze handreiking geeft achtergrond bij de de keuzes die gemaakt kunnen worden om video en audio beschikbaar te stellen’, aldus Westerhof.

De ‘Handreiking Multimediaformaten’ is als digitaal (PDF-)bestand te verkrijgen, maar is ook (zolang de voorraad strekt) als papieren versie te bestellen bij programmabureau NOiV. Geïnteresseerden kunnen in het bezit komen van een papieren versie van het boekwerkje door een e-mail te sturen naar Anuskha Soerahi , onder vermelding van ‘handreiking multimediaformaten’.

Bron: Nederland Open in Verbinding

Staatssecretaris OC&W noemt Open Beelden als praktijkvoorbeeld van open video

Staatssecretaris van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Marja van Blijsterveldt-Vliegenthart haalt in een recente geschreven reactie op vragen van de SP over de bereikbaarheid van uitzendingen van de publieke omroep via internet Open Beelden aan als een goed voorbeeld van de toepassing van open videostandaarden.

Het gaat hierbij specifiek om de vraag van de SP waarom er bij de NPO niet is gekozen voor een open standaard product voor de site Politiek24 van de NOS. Hierop reageert de staatssecretaris als volgt:

Het actieplan Nederland Open in Verbinding verplicht het gebruik van open standaarden. Voor de standaarden die op de lijst staan voor pas-toe of leg-uit is afgesproken dat overheden ze moeten (gaan) toepassen en zich moeten verantwoorden indien ze daarvan afwijken. Op dit moment staat er nog geen open standaard op de lijst voor het beschikbaar maken van video in een open formaat.

Er zijn wel mogelijkheden om video in open formaat beschikbaar te stellen. Een voorbeeld daarvan is www.openbeelden.nl waar gebruikt wordt gemaakt van het open formaat Ogg Theora voor video. Dit is een initiatief van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid.

Volgens de NPO is op dit moment echter Ogg Theora, maar ook andere producten, als open standaard nog niet geschikt voor een kwalitatief goede en beheersbare grootschalige distributie van video via Internet Protocol.

De NPO blijft daarnaar wel op zoek. In dat verband werkt de NPO samen met het programmabureau Nederland Open in Verbinding en andere partijen aan het tot stand komen van een handreiking multimediaformaten. Deze publicatie kan partijen helpen bij het maken van een goede afweging over het inzetten van formaten. Er zullen bovendien goede praktijkvoorbeelden in worden beschreven voor bijvoorbeeld het publiceren van video op internet via een open standaardproduct.

Bron: Rijksoverheid.nl

In de bovengenoemde handreiking multimediaformaten van Nederland Open in Verbinding zal Open Beelden tevens als praktijktoepasssing een plaats krijgen. Wij zijn trost op deze erkenning en hopen dat onze ervaringen zullen bijdragen aan vervolgstappen van de NPO en andere (semi-)overheidsinstellingen om publieke video zo breed mogelijk beschikbaar te stellen, middels open standaarden.