Maandelijks archief: mei 2010

Verkiezingen op Open Beelden

Onlangs lanceerde Beelden voor de Toekomst de website Verkiezingstijden.nl, een website over 27 naoorlogse Nederlandse kabinetten. Ervaar de hoogte- en dieptepunten. De overwinningen, de valpartijen, de nachtelijke debatten, de interviews op het scherpst van de snede. Plaats recente gebeurtenissen in de context van het verleden. Zie het verleden als belangrijke opmaat voor het nu.

Verkiezingstijden.nl is een website met interactieve tijdlijn gevuld met historisch audiovisueel materiaal over de 27 naoorlogse kabinetten. Menig Nederlander zal zich de Nacht van Schmelzer, de Nacht van Wiegel, de diverse scènes van nieuw aangetreden ministers op het bordes van Paleis Soestdijk en de nasleep van de moord op Pim Fortuyn nog kunnen herinneren. Al deze momenten – en veel meer – zijn te zien op Verkiezingstijden.nl.

Het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid en Nationaal Archief/Spaarnestad Photo selecteerden een ruime hoeveelheid video’s en foto’s uit hun collecties voor Verkiezingstijden.nl. Veel van de video’s op Verkiezingstijden.nl zijn afkomstig van Open Beelden. De video’s hebben een Creative Commons-licentie en zijn daardoor in hun geheel te downloaden en te hergebruiken.

Dit materiaal laat bijvoorbeeld mooi zien dat een kabinetscrisis van alle tijden is. In 1965 diende minister-president V.G.M. Marijnen het ontslag van zijn kabinet in bij Juliana, als gevolg van onenigheid over het omroepbeleid:

Tevens biedt het materiaal een mooie kans om de verkiezingscampagne van nu te vergelijken met bijvoorbeeld die van 1972. Ging het er vroeger echt minder hard aan toe? En welke rol speelde de media toen? Bekijk de volgende compilatie en oordeel zelf:

Verkiezingstijden.nl werd gerealiseerd door Stichting Nederland Kennisland, Beeld en Geluid en Nationaal Archief in het kader van Beelden voor de Toekomst.

Staatssecretaris OC&W noemt Open Beelden als praktijkvoorbeeld van open video

Staatssecretaris van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Marja van Blijsterveldt-Vliegenthart haalt in een recente geschreven reactie op vragen van de SP over de bereikbaarheid van uitzendingen van de publieke omroep via internet Open Beelden aan als een goed voorbeeld van de toepassing van open videostandaarden.

Het gaat hierbij specifiek om de vraag van de SP waarom er bij de NPO niet is gekozen voor een open standaard product voor de site Politiek24 van de NOS. Hierop reageert de staatssecretaris als volgt:

Het actieplan Nederland Open in Verbinding verplicht het gebruik van open standaarden. Voor de standaarden die op de lijst staan voor pas-toe of leg-uit is afgesproken dat overheden ze moeten (gaan) toepassen en zich moeten verantwoorden indien ze daarvan afwijken. Op dit moment staat er nog geen open standaard op de lijst voor het beschikbaar maken van video in een open formaat.

Er zijn wel mogelijkheden om video in open formaat beschikbaar te stellen. Een voorbeeld daarvan is www.openbeelden.nl waar gebruikt wordt gemaakt van het open formaat Ogg Theora voor video. Dit is een initiatief van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid.

Volgens de NPO is op dit moment echter Ogg Theora, maar ook andere producten, als open standaard nog niet geschikt voor een kwalitatief goede en beheersbare grootschalige distributie van video via Internet Protocol.

De NPO blijft daarnaar wel op zoek. In dat verband werkt de NPO samen met het programmabureau Nederland Open in Verbinding en andere partijen aan het tot stand komen van een handreiking multimediaformaten. Deze publicatie kan partijen helpen bij het maken van een goede afweging over het inzetten van formaten. Er zullen bovendien goede praktijkvoorbeelden in worden beschreven voor bijvoorbeeld het publiceren van video op internet via een open standaardproduct.

Bron: Rijksoverheid.nl

In de bovengenoemde handreiking multimediaformaten van Nederland Open in Verbinding zal Open Beelden tevens als praktijktoepasssing een plaats krijgen. Wij zijn trost op deze erkenning en hopen dat onze ervaringen zullen bijdragen aan vervolgstappen van de NPO en andere (semi-)overheidsinstellingen om publieke video zo breed mogelijk beschikbaar te stellen, middels open standaarden.