Maandelijks archief: juni 2010

Open Beelden praktijkvoorbeeld in Handreiking Multimediaformaten

Gisteren is het eerste exemplaar van de Handreiking Multimediaformaten van programmabureau Nederland Open in Verbinding en Forum Standaardisatie tijdens de AVA_Net bijeenkomst uitgereikt. Zoals eerder aangekondigd is Open Beelden hierin opgenomen als een praktijkvoorbeeld van de toepassing van open videostandaarden.

Wij zijn trost op deze erkenning en hopen dat onze ervaringen zullen bijdragen aan vervolgstappen van de NPO en andere (semi-)overheidsinstellingen om publieke video zo breed mogelijk beschikbaar te stellen, middels open standaarden. Een gratis PDF versie van de publicaties is hier als download beschikbaar onder een Creative Commons licentie.

PERSBERICHT: Handreiking moet bijdragen aan bewustwording rondom open multimediaformaten

*  17 juni 2010

“Bewustwording, daar gaat het om. Het onbewust kiezen voor gesloten formaten moeten we omdraaien naar het bewust kiezen voor open formaten. Eén van de betrokkenen kwam naar mij toe en vertelde dat ze zich nu pas realiseerden dat ze destijds (onbewust) voor een gesloten formaat hadden gekozen. Na het lezen van het concept van deze handleiding gaan ze dat nu heroverwegen. Voor mij een bevestiging, en precies waarvoor deze handreiking is geschreven.” Dat zei NOiV-programmamanager Ineke Schop vanmiddag bij de uitreiking van het eerste exemplaar van de ‘Handreiking Multimediaformaten’ (PDF, 1,6 MB), een co-productie van programmabureau NOiV en Forum Standaardisatie, tijdens de AVA_Net bijeenkomst in Hilversum.

Aanleiding voor de handreiking is om meer inzicht te geven in de gevolgen van de keuzes die gemaakt worden ten aanzien van de toegankelijkheid en duurzaamheid van multimediabestanden. ‘Open standaarden zijn daarbij (nog) minder gangbaar dan gesloten standaarden, maar zijn wel in opkomst en dragen bovendien beter bij aan duurzame toegankelijkheid’, zo schrijft Hans Westerhof, adjunct-directeur van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, in het voorwoord van de handreiking. ‘Multimedia maken meer en meer deel uit van de manier waarop we ons dagelijks uitdrukken. Daarbij maken we gebruik van allerhande formaten, soms zonder daar goed bij stil te staan. Deze handreiking geeft achtergrond bij de de keuzes die gemaakt kunnen worden om video en audio beschikbaar te stellen’, aldus Westerhof.

De ‘Handreiking Multimediaformaten’ is als digitaal (PDF-)bestand te verkrijgen, maar is ook (zolang de voorraad strekt) als papieren versie te bestellen bij programmabureau NOiV. Geïnteresseerden kunnen in het bezit komen van een papieren versie van het boekwerkje door een e-mail te sturen naar Anuskha Soerahi , onder vermelding van ‘handreiking multimediaformaten’.

Bron: Nederland Open in Verbinding